Вижте какво тече от чешмите в Стара Загора

Кал и тиня текат от чешмите в Стара Загора. Вместо нормална вода хората са принудени да ползват вмирисани утайки, примесени с пръст и камъни. Подобна течност, освен опасна за здравето, причинява и големи щети на домашните уреди, които използват вода. Ужасяващи кадри по темата предостави на Civi Димитър.

Замърсена вода в Стара Загора

Кал и тиня вместо питейна вода тече в Стара Загора

 

Сигналът му до мобилното приложение е за това, че на 12.02.2018, след като почти ден е нямало вода, показаната на снимките субстанция пристига по тръбите на ул. „Иван Вазов“ 17В , кв. „Бедечка“ в Стара Загора. „Това дето тече го плащаме…нищо че не го ползваме. Задръства батерии, перални, съдомиални, бойлери и т.н. Освен това и водоморите и после ВиК искат да ги сменяме защото не отчитали .. естественно за наша сметка“, пише много точен коментар към сигнала Милен. Благодарим на Димитър за сигнала.

Той е входиран към общината, която е и акционер в местния воден оператор и може да отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди . Civi ще следи случая, който ощетява гражданските права на старозагорчани и своевременно ще информира за случващото се и развитието на жалбата.

ВиК – Стара Загора нарушава общите си условия

Правата на всички консуматори на ВиК – услуги в града са регламентирани от Общи условия, които Комисията по енергийно и водно регулиране е одобрила за старозагорския воден оператор. На база тях компанията подписва и договорите с клиентите си.

ВиК Стара Загора

Ето какво гласи ал.4 на чл.8 от Общите условия

Според чл.8 в Раздел втори от тях се казва, че В и К операторът е длъжен:

1. да доставя на потребителите вода в рамките на регулацията на населените места и с
питейни качества, съгласно изискванията на действащото законодателство. Да отвежда
и/или пречиства отпадъчните води където са изградени и придадени му за експлоатация
съответните системи и съоръжения.
2. при наложени от компетентни органи определени ограничения или режим на водата
да уведомява потребителите чрез местните органи на самоуправление и средствата за
масово осведомяване.

ВиК Стара Загора

Общите условия на ВиК в Стара Загора

Дали това е спазено в случая, който е описал Димитър лесно може да преценим и без познания в юридическата материя. На ход са компетентните органи, които са сезирани от Civi.

 

Коментарите са затворени.