Повече пари за образование в Търново през 2018 г.

С над 4,5 % е увеличен бюджетът за образование на Община В. Търново през новата 2018 година спрямо 2017. Според промените общините имат право да преразпределят 85 на сто от бюджета между училищата, а останалите 15 % са за реализиране на общински политики в областта на образованието.

Повече пари за образование през 2018 в търново

С 550 000 лв. повече ще бъдат разпределени на училищата

22 835 900 лв. за делегирани дейности – държавна отговорност ще получи през 2018 г. Общината от просветното министерство. Това информира директорът на Дирекция “Образование и наука” Пенка Игнатова. Проектобюджетът все още не е обсъждан в комисиите на Общинския съвет, както и публично, така че в заложените финансови параметри могат да настъпят някои корекции, уточни образователната шефка.

На 100 % сигурни са средствата, които Общината очаква от държавата за издръжка на учебните заведения. Заложената сума е изчислена според реформирания метод за финансиране на училищата и детските градини. Новото в системата на делегираните бюджети е това, че те ще се определят не само от броя на децата и учениците, който формира единния разходен стандарт. През 2018 г. МОН ще отпусне на общините средства и по нововъведените стандарти за група или паралелка и за институция. Тези стандарти са допълнени от регионални коефициенти, като Община Велико Търново попада в група 3, където общата сума ще се увеличи с 0,034. Новостите в системата усъвършенстват делегираните бюджети така, че да се намалят диспропорциите в издръжката между големите и малките училища. Така в нашата община училищата с малък брой ученици ще получат с 10-15 000 лв. повече, като увеличението не е за сметка на учебните заведения с повече деца, увери Пенка Игнатова.

В размер на 5 696 000 лв. ще бъде бюджетът на детските градини. Стандартът за дете на възраст от 2 до 4 г. е 1870 лв., а на 5-6 г. – 2095 лв. Допълнително към общата сума ще бъде начислен стандарт за детско заведение в размер на 20 000 лв., както и за група – от 3998 лв.

12 030 000 лв. е общият бюджет, който ще бъде разпределен между училищата, като увеличението е с 550 000 спрямо м.г. Стандартът за ученик в неспециализирано учебно заведение е 1370 лв., този за масовата паралелка е 6992 лв., а за училище достига 33 000 лв. Според новата системата през 2018 г. Спортното училище в старата столица например ще разполага с бюджет от 900 418 лв. Там стандартът за издръжка на един ученик е в размер на 2289 лв., а за всеки клас се начисляват по 11 600 лв.

 

Коментарите са затворени.