Във Варна: 220 волта ни застрашават от опасни улични лампи

Стърчащи и оголени жици от опасни улични лампи навсякъде из Варна, са предпоставка за фатални инциденти. Проводниците, които изкачат от стълбовете за осветление, са с работно напрежение 220-240 волта и между тях и преминаващите хора няма изолатор. Само въпрос на късмет е, че досега никой не е пострадал. Серия от сигнали за ужасяващата ситуация депозираха варненци, в мобилното приложение Civi, само през последните няколко дни.

Приоритетно всички са входирани до Община Варна от нашия екип, предвид изключителната опасност за живота и здравето на жителите и гостите на града. Осветлението на територията на всяко населено място се изгражда и поддържа от съответната община и отговорността за състоянието на лампите е нейна.

 

Жици оголени във Варна

Няма изолатор между оголените жици с работно напрежение 220-240 волта и хората

Зловещо – в центъра уличните лампи са опасни

Един от първите сигнали за изключително опасни лампи до Civi е на Ивайло. Той е показал със снимка и стърчащите жици от необезопасените тела за осветление на ул. „Сан Стефано“ в сърцето на Варна. Към тях много лесно може да посегне дете , което изобщо не подозира заплахата от токовия удар, например. За отворено табло с липсващ предпазен капак на бул. „8-ми Приморски полк“ също в центъра, алармира и Димитър. Сигнал по темата със страховитите оголени жици из града депозира и Nikolay. Той пък е заснел оголени кабели под напрежение на ул. „Доктор Иван Басанович“.

 

Опасни жици във Варна

Опасни жици под напрежение от уличните лампи заплашват жителите и гостите на Варна във всички точки на града

Община Варна плаща 500 хил. за поддръжка на лампите

Община Варна обяви в началото на годината процедура за избор на изпълнител, който ще извършва техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление.

Дейностите включват констатиране и отстраняване на повреди по кабелни и въздушни линии, съоръжения и елементи на изградената мрежа за улично осветление, като при аварийни ситуации се извършват незабавно аварийно-възстановителни работи. Осветителни тела са разпределени в пет зони, като І зона включва 7881 бр. осветители; ІІ зона – 10 074; ІІІ зона – 6158; ІV зона – 4315; V зона – 2443.
Прогнозна стойност на поръчката е 500 0000 лв. Като се имат предвид сигналите в мобилното приложение от последната седмица, фирмата , която спечели, ще има доста работа.

 

 

 

Няма коментари