Жена опита да изхвърли колата на мъжа си на боклука!

В четвъртък следобяд жена от кв. Лазур с инициали Т.Д пусна снимка през мобилното приложение за сигнали – Civi за изоставен автомобил „шкода“ в квартала на морския град Бургас. Час по-късно мъж се свърза с екипа на Civi, за да обясни, че жена му всъщност искала – колата му да бъде взета за скраб.

Сигнал за изоставен автомобил в приложението Civi

Автомобил захвърлен в контейнер за боклук

Шкодагейт

След като съпругът на Т.Д видял собствения си автомобил в приложението се свърза с контактния център на Civi, за да уведоми, че изпратената снимка на „изоставената“ шкода е фалшив сигнал и колата разполага с всички необходими технически прегледи и стикери. Още по-любопитно е, че съпругата му отдавна искала да се отърват от този „товар“ и сметнала, че ако подаде сигнал в приложението, общината ще я обещети за собствения им „боклук“. Колата, която е със сантиментална стойност, въпреки възрастта си е била поддържана в добро състояние, като проверката на Civi установи, че не е изтекъл техническия и преглед, както и че има необходимия стикер за преглед.

Как да премахнем реално изоставен автомобил в Бургас?

Един от начините да сигнализирате за изоставен автомобил е като изпратите снимка на автомобила в мобилното приложение за сигнали Civi.  Трябва да направите снимка на колата и стикерите на предното стъкло и да ги изпратите в Civi. Тогава екипът на приложението ще се погрижи да го входира в общината, като добави и легална обосновка, базирана на Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., с последващи изм. и доп., издадена по прилагането на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и на базата на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас.

Кога автомобилът ще бъде отстранен?

Община Бургас има 30 дни да направи проверка по подадения сигнал. Ако проверката потвърди, че  моторното превозно средство е изоставено, служители на общината ще се погрижат да установят и издирят собственика на автомобила ще му издаде предписание за доброволно освобождаване на заетите площи. Ако колата не бъде премахната, започва принудтилното отстраняването на автомобила. Цялата процедура може да отнеме около 3 месеца.

Няма коментари