Измерванията на въздуха във Велико Търново и Кроношпан продължават

Днес Районната Инспекция по околна среда и Води (РИОСВ) Велико Търново съобщи, че продължават проверките за проблемите с въздуха в града. Проверките имат за цел да направят измервания на нивата на замърсяване в кварталите „Чолаковци“, „Бузлуджа“ и в района на завод „Кроношпан“.

продължават измерванията на въдздуха във Велико Търново след сигнали в приложението Civi

За оценка на качеството на атмосферния въздух на Регионална Лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда е възложено извършване на измерване с мобилна автоматична станция (МАС) за контрол на качеството на атмосферния въздух (ККАВ)

Проверките идват като следствие от серия сигнали за замърсен въздух, подадени в приложението Civi и подкрепени от над 200 човека, за което ви информирахме в началото на месец ноември. На 2 ноември 2017-а кметът на Велико Търново Даниел Панов разпореди да бъдат извършени проверки от компетентните органи и да се провери дали са налице обстоятелства, застрашаващи живота и здравето на гражданите.

В случай, че проверките отново не покажат проблем с въздуха в града, то кметът Даниел Панов ще може да постави въпроса на национално ниво с предложение за промяна на нормите на въздуха, специално за Велико Търново.

Това бе предложено от екипа на Civi в официалните сигнали, които бяха изпратени към общината (вижте текста на писмото тук).

Изисках засилен контрол върху качеството на атмосферния въздух във Велико Търново и периодичен мониторинг в района на кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“. Причина са сигналите на великотърновци за изпускане на емисии в района на Южната промишлена зона. Затова за втора поредна година искаме от РИОСВ паралелно замерване на качеството на атмосферния въздух чрез поставяне на автоматичен пункт, който да следи показателите в районите на двата квартала.

– публикация на кмета на Велико Търново във Facebook

 

Проверка на завода Кроношпан

По официална информация на РИОСВ предприетите мерки са:

  1. Контролни измервания на емисиите от неподвижни източници, разположени на територията на цех за производство на плочи от дървесни частици с адрес: гр. Велико Търново, квартал „Чолаковци“, ул. Дълга лъка, стопанисван от „Кроношпан България“ ЕООД, са планирани да се проведат в седмицата от 04.12.2017 до 08.12.2017г.
  2. За оценка на качеството на атмосферния въздух на Регионална Лаборатиря – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда е възложено извършване на измерване с мобилна автоматична станция (МАС) за контрол на качеството на атмосферния въздух (ККАВ) в следните пунктове и съответен времеви обхват:
    – Квартал „Чолаковци“, ДГ „Рада Войвода“ – 23 до 30 ноември 2017г.
    – Квартал „Бузлуджа“, Дом за стари хора – 01 до 07 декември 2017г.

За резултатите от проведените контролни измервания на емисии в атмосферния въздух и качеството на атмосферния въздух ще бъдете уведомени след приключване на измерванията и получаване на протоколите от Регионална Лаборатория Русе към ИАОС.

– официално становище директора на РИОСВ Велико Търново Елена Стефанова

Източник на видео материала: tvn.bg

Възможни сценарии

В случай че при извършените измервания отново се окаже, че замърсяването е в норма, то може да се счита, че е приложим редът по чл. 4, ал. 2 от ЗЧАВ, съгласно който за конкретния район на източника на емисии и характерния здравен риск, министърът на околната среда и водите по собствена инициатива, по предложение на министъра на здравеопазването или на общинските органи, може да определи допълнителни показатели извън тези по чл. 4, ал. 1 от същия закон, за да се преодолее продължаващото замърсяване с ефект върху здравето и нормалния живот на гражданите в района, за да се постигне реално подобряване на качеството на въздуха.

В чл. 6, ал.5 и чл. 9, ал. 5 от ЗЧАВ се съдържат правомощия, в т.ч. на общинските органи да предлагат в определени селища, общини или райони за утвърждаване по-строги норми от приетите в наредбите, в зависимост от нивото и характера на замърсяване на атмосферния въздух над тях.С оглед изложеното, очакваме кмета на община Велико Търново незабавно да предприеме необходимите действия, в това число да направи мотивирано предложение по чл. 9, ал. 6 от ЗЧАВ, одобрено с решение на общинския съвет до МОСВ, за определяне на адекватни, по-строги норми за замърсяване на въздуха от посочения промишлен обект.

 

 

1 коментар

Вашият отговор на Чолаков Отказ

  • Чолаков

    Абе там е най-чистия въздух в страната, ни, планински, алпииски, какво не сте доволни, никога няма завишени нива на финни прахови частици, всичко е в норма