1

липсващо и повредено улично осветление във Велико Търново

Серия от сигнали за липсващи или повредени улични лампи

Коментарите са затворени.