Над 1,2 млн. лв. за образованието в Търново

Над 1,2 млн. лв. е получила Община Велико Търново за насърчаване на образованието през 2017 г. Средствата са отпуснати над бюджета и са по национални програми на просветното министерство, по които учебните заведения работят, съобщи директорът на общинската дирекция “Образование” Пенка Игнатова.

 

над един милион за образованието във велико търново

Над 1 милион лева ще бъдат инвестирани в образованието във Велико Търново

Най-големи са постъпленията по програмата за оптимизация на училищната мрежа. На 415 000 лв. възлизат изплатените средства за обезщетения при пенсиониране, съкращения на щата и неизползвани отпуски, обясни г-жа Игнатова. Най-сериозните плащания са направени през 2-ото тримесечие и са на стойност над 209 000 лв., а от програмата тогава са се възползвали 14 училища и 5 детски градини. По закон при пенсиониране учителите получават 8 брутни заплати.

В размер на близо 365 000 лв. е преведената сума за учебници и учебни помагала. Парите за осигуряването на закупуване учебна литература на учениците от 1 до 7 клас, както и за децата от подготвителните групи, на които държавата осигурява безплатни буквари.

Най-голяма е сумата за ПМГ “Васил Друмев

“Ученически олимпиади и състезания” е другата мащабна програма на МОН, а по нея са отпуснати 45 500 лв. По нея в национални състезания са участвали 215 ученици от четири училища в града, които са се готвили под ръководството на 30 учители. Най-голяма сума е получила ПМГ “Васил Друмев” – 22 100 лв. 118 ученици от елитното училище са успели да се класират на национални форуми, включени в програмата на МОН. С тях са работили 13 педагози. Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” е получила 18 200 лв. за 93 талантливи деца и 14 учители. ОУ “Бачо Киро” има 3900 лв. за 8 ученици, а СУ “Емилиян Станев” е получило 1300 лв. Още 9270 лв. е получила Търновската община по наредбата за закрила на деца с изявени дарби. По нея стипендии са изплатени на 20 ученици, които са се проявили в различни сфери на обучението, изкуствата или спорта.

Безплатен транспорт на учениците

Още 92 060 лв. са предоставени, за да се подсигури безплатен транспорт на учениците. На близо 32 000 лв. възлизат средствата за компенсиране на разходите за пътуване на педагогическия персонал. 156 000 лв. са преведени на училищата, в които има маломерни и слети паралелки, а те в община Велико Търново са осем. Такива непълни класове има в търновските СУ “Г. С. Раковски” и Хуманитарна гимназия, както и в основните училища в Леденик, Церова кория, Самоводене, Ресен, Балван и Водолей. С решение на Общинския съвет с 35 000 лв. беше дофинансирана Хуманитарна гимназия.

Източник: Янтра Днес 

Коментарите са затворени.