Построиха къща върху жилищен блок в Бургас!

Колкото и невероятно да звучи – построиха цяла двуетажна къща върху жилищен блок в Бургас. Новата сграда се  е пръкнала на самия покрив на 7- етажния блок 151 в ж.к. „Петко Р. Славейков“. За нея сигнализира в Civi Николай. „За пръв път виждам нещо подобно“, пък е един от коментарите към сигнала му, който почти веднага е подкрепен от 15 човека.

Къща върху блок в Бургас

Дали е законно това строителство Общината ще решава.

Някой от живущите в сградата е решил да си направи мезонет за сметка на останалите, но до колко законно е това и има ли съответните позволителни за изменяне на конструктивните особености на блока, проект за къщата на покрива му и одобрението на всички съсобственици? Случаяте  от компетенцията на община Бургас и Регионалната дирекция за национален строителен контрол. В Бургас явно също има „строителни шедьоври“, каквито Civi засече и в Добрич.

Невероятно! Вградиха електрически стълб в добричка къща

Какво е случва

Сигналът до Civi на Николай за двуетажната къща, построена върху покрива на 7-етажния блок в Бургас е входиран  в общината под номер ЕД-832/14.02.2018 г. Еспертите на мобилното приложение следят развитието на случая и реакцията на местната администрация. По закон кметът на Бургас Димитър Николов трябва да назначи проверка на място.Екипът на Civi e изготви. обосновка на базата на чл.111 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.195 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Бургас- къща върху блок

Къщата върху покрива на блок може да се види на това място

Може ли да надстроим блока си?

Единственият начин, съгласно измененията в Закона за устройство на територията (ЗУТ, чл. 183) да се надстрои или пристрои сграда, е като  между съсобствениците да бъде сключен договор в нотариална форма. По силата на него в полза на един или повече съсобственици може да бъде учредено от останалите съсобственици право на стреж в съсобствения им имот.
Надстрояване или пристрояване на сграда – етажна собственост – се разрешава въз основа на договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване на имота в нотариална форма и декларация – съгласие с нотариална заверка на подписите на вички собственици в етажната собственост.След като се набавят тези документи се изисква и технически и конструктивни проекти за новата сграда, както и одобрено строително разрешение от самата община.

Коментарите са затворени.