Нова детска градина за търновчани

Нова детска градина ще бъде построена във Велико Търново. За последно подобно строителство е имало през 80-е години на миналия век.

нова детска градина за велико търново

Детската градина ще се намира в квартал „Зона В“

Проектът за нова детска градина вече е започнат

Детската градина ще е за 120 деца и ще се намира в квартал „Зона В“. По проекта вече се работи, а с решение на правителството са осигурени необходимите средства за строителството.
През декември Общинският съвет одобри предложението за изкупуване на избрания терен в жилищния комплекс. Предстоят процедурите за отчуждаване на поземления имот и за избиране на изпълнител на строителство и строителен надзор.

Изграждането на нова детска градина се налага, тъй като през последните две години населението на Велико Търново се увеличава, а раждаемостта е с рекордни положителни стойности. Има много семейства, които се завърнаха от чужбина. Има и фамилии от съседни градове, които работят в Старата столица, а децата им посещават нашите детски градини. Започната е процедура и за довършването на новия корпус към ДГ „Здравец“.

Коментарите са затворени.