Нови правила за прием на първокласници

Нови правила за прием на първокласници в община Велико Търново ще са в сила от тази година. Civi , разбра, че те са регламентирани в специална Наредба, която подготви Дирекция „Образование“ на Общината и са на принципа на точковата система. Близостта до училището е водещо условие за записване в училището. Този път обаче децата ще бъдат разпределени в четири групи според това от колко години семейството живее в района на школото.Кандидатите ще получават и определен брой точки по този принцип. „Не можем да забраним на родителите, които не живеят близо до училището, да кандидатстват. Но те трябва да са наясно, че първокласникът им ще бъде приет само ако има свободни места“, коментира началникът на дирекция „Образование“ Пенка Игнатова.

Допълнителните критерии носят по – малко точки при новите правила .

Например дете с трайни увреждания над 50% , ще получава 5 точки, 4 точки се дават, ако кандидатът е пълен сирак, 3 – ако първолакът има братя или сестри в същото училище, гласят новите правила за прием на първокласници. Две точки получават тези, които са завършили предучилищна група , и по една децата със специални образователни потребности, тези, които идват от социални заведения, и децата, чиито братя и сестри са отпаднали от училище. По препоръка на прокуратурата вече не е в сила критерият, който даваше привилегия на децата, чиито родители са заети в системата на образованието, тъй като се смята за дискриминационен.

При еднакъв брой точки:

Когато извън списъците останат твърде много деца с еднакъв брой точки, родителите ще получават определен срок от време, в който да проверят дали са предоставили всички документи.  Ако и тогава има незаписани първолаци с еднакъв брой точки, училището ще има право да направи жребий и така да попълни класа. С наредбата се променят сроковете за подаване на писмени заявления за участие в класирането. От 1 до 5 юни родителите ще могат да депозират заявленията си в избраното училище, като датите са съобразени с приключването на учебните занятия в предучилищните групи. След това класиранията са три.

 

 

Коментарите са затворени.