Не заплаха, а приятелски съвет. Недоразумение между зам. кмет и гражданин на Перник (ОБНОВЕНА)

Vladislav Karailiev изпрати заплахи на В. С. във „Фейсбук“. Причината е пост на Civi с официално решение на Община Перник. Нашият потребител е получил обратна връзка от Civi, че неговият сигнал е получен и местната управа вече работи по него. Към отговора си ние прикрепихме и официално публичнодостъпно решение, подписано и подпечатено от зам. кмет инж. Владислав Караилиев (по-долу)

официален отговор от Община Перник по сигнал, на Civi, възложен от потребител

Зарадван, че най-после проблемът ще бъде решен, В.С. публикува документа във „Фейсбук“ и съгражданите му също приветстват реакцията на общината. Непосредствено след това обаче потребителят получава заплаха в социалната мрежа – „ще си имаш проблеми“ – в лично съобщение от профил Vladislav Karailiev, чиято профилна снимка съвпада с тази на зам. кмет инж. Владислав Караилиев  от официалната страница на Община Перник.  „Нападателят“ посочва, че „публикуването на лични данни (подпис) е голям проблем за теб“ и това е установено по закон. Притеснен от заплахата потребителят променя поста си и заличава подписа на зам.кмета от документа.

 

 

Снимката от „Фейсбук“ профила на Vladislav Karailiev поразително прилича на снимката от общественодостъпния сайт на Община Перник на тази на зам. кмет инж. Владислав Караилиев.

Г- н Vladislav Karailiev обаче явно не знае, че името, подписа и печата на градоначалниците са публична информация. Именно те са гаранцията за легитимност на общински документи и решения.

В българския закон за защита на личните данни е записано:  (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2004 г., изм., бр. 103 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Досегашния режим бе подчинен на ЗЗЛД и изискваше регистрация в КЗЛД. Той действа и към настоящия момент и ще продължи да действа до 25 май 2018 год., когато европейският регламент GDPR влиза в сила.

Личните данни по новия европейски регламент- GDPR са:

  • собствено име и фамилия;
  • домашен адрес;
  • имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com;
  • номер на картата за самоличност;
  • данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на мобилен телефон)*;
  • адрес на интернет протокол (IP);
  • идентификационен номер на „бисквитка“;
  • рекламния идентификатор на вашия телефон;
  • данни, съхранявани от болница или лекар, които биха могли да бъдат символ, който уникално идентифицира дадено лице.

Освен, че подписът не присъства в списъка с данни, поподащи под определението лични според българския закон лични данни могат да бъдат разкривани, когато става дума за събития от обществен интерес.

Чистотата на градската среда е от съществено значение за обществото и попада в точка 5 от чл. 4 ал.1 на ЗЗЛД.

Тъй като Civi е намесен в казуса като посредник и като медия (чл.4(2)), ние също си позволяваме да публикуваме личните данни- име и подпис на зам. кмета в качеството му на публична фигура, която взима решения в полза на обществения интерес.

Civi  вече пое ангажимент за юридическата защита на  заплашвания потребител и следи казуса. След разговор с кабинета на г-н Караилиев по телефона, все още не е ясно дали заплахите и  социалния профил са реални, но ще продължаваме да питаме. В единствения случай, когато г-н Караилиев  вдигна личния си телефон, каза, че е в среща и не може да говори. Последващите ни обаждания на мобилния му номер и на стационарния в общината останаха без отговор.

Зам. кметът Караилиев изглажда недоразумението

След като гражданинът се е почувствал заплашен от зам. градоначалника, той адресира проблема към Civi. Ние се ангажирахме да се свържем със зам. кмет Караилиев и да разрешим недоразумението. Общината ни изпрати още снимки на същата кореспонденция между В.С. и Караилиев, където става ясно, че на пряк въпрос дали това е „сплашване“ г-н Караилиев отговаря: „Просто ти казвам приятелски“

 

 

Оказва се, че личната кореспонденция на двамата продължава и недоразумението е разрешено.

Няма коментари