Полицаи нарушават закона в Стара Загора!

Вместо да следят за спазването на закона, полицаи в Стара Загора го нарушават. В мобилното приложение Civi бе получен сигнал от Георгиева за един парадоксален случай. Служебен полицейски автомобил е спрял в ущърб на Закона за движението по пътищата, посред бял ден на  бул. „Цар Симеон Велики“ 135 в самия център на Стара Загора. МПС-то на органите на реда престоява върху пешеходна пътека и велоалея и както личи от позицията му, е навлязло там с непозволена маневра. За подобно деяние, съгласно последните изменения на Закона за движение по пътищата, всеки друг би отнесъл глоба от 50 до 200 лв. и могат да му бъдат отнети 3 контролни точки. Да – полицейският автомобил е с особен режим на движение, но този статут и извънредни правила той получава само ако е с включена звукова или светлинна сигнализация. В този случай това не е направено. Сигналът за неправилно паркиране е приет на 26 януари в 16,24 и е обработен от Контактния център на Civi и ще бъде изпратен до отговорните институции.

Ето къде е мястото , където е засечен проблемът. Нека не бъдем безучастни към неуредиците.

Безнаказани ли са органите на реда, даже когато грешат ?

Парадоксално е, че полицейският автомобил спира в нарушение на Наредба № I-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства. Освен това той е спрян в ляво на движението (Нарушението е на чл. 94, ал. 3 от ЗДвП), без пуснати сини или червени светлини, правейки го нарушител. В наредбата за движение на автомобили със специален режим в чл.5 е казано, че може да паркират неправилно, но задължително с пусната светлина сигнализация, тоест без пусната светлина сигнализация са обикновен автомобил. Ето какво гласи и Наредба № I-141 от 18 септември 2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства Чл. 5. (1) Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може: 1. да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличието на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно; 2. да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество; 3. да не се съобразява с организацията на движението , въведена с пътни светофари, пътни знаци, пътни маркировки и други средства, когато това се отнася до посоката на движението и завиването в определени направления; 4. да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на Закона за движението по пътищата, като през това време той може да подава само син или червен светлинен сигнал. (2) Разпоредбите по ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задълженията да управляват и да се движат по безопасен начин.

Полицейска патрулка нарушава закона

Няма коментари