Полицаи нарушават закона в Стара Загора!

Вместо да следят за спазването на закона, полицаи в Стара Загора…го нарушават. Колко ще струва това нарушение на полицайте и ще се самоглобят ли?