Приготвиха 2400 тона пясък и сол за 115 км. улици в Община Велико Търново

Фирмата по снегопочистването „Нелсен чистота“, която отговаря за снегопочистването във Велико Търново е приготвила  900 тона сол и 1500 тона пясъчно-солна смес, както и противообледителна химическа смес, заради очакваното застудяване и снеговалежи до края на тази седмица. За обработката на улиците компанията има в готовност над 20 машини от различен тип. Областният център и по-малките населени места в общината са готови за снега. От снегопочистващата фирма „Нелсен Чистота“ увериха заместник-кмета проф. Георги Камарашев, че в началото на седмицата е извършена обстойна проверка на цялата снегопочистваща техника. Доуточнени са всички организационни въпроси, свързани с районите на Старата столица и работния график. Тази сутрин са проведени и тестови излизания.

БЛИЗО 115 КМ. Е ДЪЛЖИНАТА НА ГРАДСКАТА УЛИЧНА МРЕЖА.

Почистването на тротоарите, стълбищата, пространствата около автобусните спирки и обществените зони е ангажимент на общинското предприятие „Зелени системи”. При снеговалеж 90 работници ще бъдат на терен още в 5,00 ч. сутринта. Около 146 линейни километра е дължината на общинската пътна мрежа. Ангажираната със зимната поддръжка на тези шосета фирма също разполага с необходимите инертни материали, машини и кадрови ресурс. Осигурено е отоплението на всички 23 детски градини и 21 училища на общинско финансиране. Представители на „Енерго Про“ също заявиха, че разполагат с достатъчно техника, резервни материали и съоръжения, които да бъдат използвани, ако има аварии с електроснабдяването.

Коментарите са затворени.