Невероятно! Вградиха електрически стълб в добричка къща

„Строителен Франкенщайн“ се пръкна в Добрич, след като собственик на къща вгради в покрива й електрически стълб. За необичайното творение на родната инженерно-творческа мисъл алармира в Civi Деан. Сградата, с която добричлии са на път да се прочуят се намира на ул. „Купен“ 17-19, ж.к. Изгрев.

Стълб, вграден в покрив в Добрич

Ето как, в покривана къща в Добрич, е вграден електрически стълб.

 

Уникалната архитектурна находка се появила съвсем наскоро, а сигналът е обрабетен в контактния център на Civi и ще бъде предаден на Община Добрич, от където трябва да се намесят. Случаят е и от компетенцията на Дирекцията за национален строителен контрол. Интересно е дали къщата с вградения в покрива й стълб има одобрени проекти, както и строителен надзорник, с който е съгласувана сградата. Само преди броени дни в пловдивската ромска Арман махала бе издадена заповед за премахването на сграда, а причината бе същата като тази.

Законна ли е сградата ?

Съгласно действащото законодателство, всички обекти, построени без необходимата строителна документация (или иначе казано – незаконни) подлежат на премахване (разрушаване). Освен това, незаконните сгради (строежи) не могат да бъдат продавани, заменяни, подарявани или ипотекирани. Всеки строеж се счита за незаконен, ако няма одобрени проекти или разрешения за строеж или е в несъоттвествие с градоустройствения план, сервитутите и отстоянията от други обекти. Такъв е и ако има отклонения от позволените проекти.

Стълб в покрива на къща в Добрич

Предстои проверка от Община Добрич.

Община Добрич трябва да предприеми проверка по случая, за който Деян алармира в Civi, и да действа съобразно констатациите на експертите си по незаконно строителство, които са под юрисдикцията на Главния архитект на Добрич Арх. Боряна Станчева. Разпоредбата на чл. 225, ал. 2 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/ изчерпателно очертава незаконните строежи.

Какво може да се случи ?

При наличие на хипотезите по гореспоменатия чл. 225, ал. 2 ЗУТ кметът на община Добрич Йордан Йорданов може да издаде заповед за премахване на строежа. Отделно е предвидена и глоба от 1000 до 10000 лв. Заповедта за премахване съдържа определен срок за доброволно изпълнение, при неизпълнението на който се стига до принудително изпълнение от общината по ред, определен с наредба на общинския съвет. Разходите за това също са за сметка на собственика на строежа.

 

Коментарите са затворени.