Ужас! Човек потъна в дупка в Добрич (СНИМКИ)

Жител от Добрич подаде сигнал в мобилното приложение – Civi за дупка, която е причинила сериозни материални щети на автомобила му. Колата пропаднала така, че едвам успели да я измъкнат, а ходовата част на колата е тотал щета.

Вашите права в такива ситуации

Добрич е градът с най-много дупки в цялата страна, а отговорността често се прехвърля от общината към ВиК и от ВиК към общината. Факт е обаче, че улиците на града са общинска собственост и крайният отговорен е именно общината, съгласно Наредба № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г.; попр., бр. 95 от 2012 г.), издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и на Закона за общинската собственост.

Когато се случи подобна ситуация, първото, което трябва да направи всеки гражданин е да позвъни на МВР и да извика патрулка, която да му състави констативен протокол. След това може да се заведе гражданско дело. Статистиката показва, че в над 60% от случаите общината бива осъдена, а гражданинът може да бъде обещетен от общината между 300 лв. и 2000 лв, в зависимост от щетата.

Дупки в Добрич

Снимка на потребителя на мобиното приложение Civi, чиято кола попадна в огромна дупка в следствие на което неговата кола беше съсипана.

Няма коментари