Финансова подкрепа за младите фермери в Търново

Подмерки 6.1 и 6.3 от Програма за развитие на селските райони отваря ДФ “Земеделие” т.г., съобщи Деян Дончев, главен експерт в областния офис на Националната служба за съвети в земеделието във Велико Търново. Това е стартова помощ за млади земеделски стопани и фермери, които вече са получили и по двете мерки първия транш през 2015 и 2016 г.

По 25 000 евро на млад фермер във велико търново от фонд земеделие

Фондът отпуска финансова подкрепа е 25 000 евро, разделена на две части по 12 500 евро.

По 25 ооо евро на фермер

По подмярка 6.1 размерът на финансовата подкрепа е 25 000 евро, разделен на две части по 12 500 евро. По подмярка 6.3 финансирането е 15 000 евро, като одобрените земеделски стопани вече са получили по 10 000 евро. Останалите 5000 евро ще бъдат предоставени т.г., след подаване на заявка. Има определени изисквания за младите фермери. Те трябва да бъдат на възраст до 40 г. и стопанството им да бъде с производствен обем между 8000 и 16 000 евро.
Дончев съобщи още, че е възможно т.г. да бъде отворена и подмярка 4.1.2, а финансирането е за малки стопанства с производствен обем от 6000 до 8000 евро. Тук се поемат 60 % от инвестиционните разходи на стопаните. Парите могат да се използват за закупуване на земеделска техника, построяване на сгради, помещения, за опазване на околната среда, за създаване на трайни насаждения, за биопроизводство.

През 2017 г. експертите от областния офис на НССЗ са провели 3154 консултации. Почти половината от тях са били в полза на младите земеделски стопани и малките стопанства, отчете Дончев. Освен това са организирани 40 приемни по места в областта. През м.г. 60 % от одобрените 233 земеделски производители са подали заявки за доплащане по мярка 141 за подпомагане на полупазарните стопанства. Дончев припомни, че в областния офис разработват безплатно писмени доклади с препоръки по опазване на околната среда, безопасни условия на труд, управление на земеделската земя, растителна защита. За 2017 г. са раздадени 71 доклада на фермерите в областта.

Източник: Янтра Днес
Снимка: Дневник

Коментарите са затворени.