109 милиона от евро проекти в периодa 2014 – 2020

Близо 109 милиона лева от евро проекти са одобрени в област Велико Търново. Сумата е от началото на настоящия програмен период 2014 – 2020 г. Реализирани са 39 различни събития с над 540 участници, организирани от екипа на центъра за 2017 г. Две поредици от информационни събития за представяне на актуалните и предстоящи възможности за финансиране на проекти от европейските фондове са организирани през лятото и есента в десетте общини от региона.

 

109 милиона от евро ще бъдат оползотворени в евро проекти за Велико Търново

109 милиона от евро ще бъдат оползотворени в евро проекти за Велико Търново

139 сключени договора

Областният информационен център ще започне 2018 г. с участието си в обща инициатива на мрежата от 28 областни информационни центъра. Предвидени са и станалите вече традиционни две кампании, които центърът осъществява в общините на областта. В плана за следващата година са включени и информационни срещи със студенти от Великотърновския университет. Сключените договори досега са 139, като в това число не са включени проектите по Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи Светослав Стефанов, експерт по комуникация, информация и логистика в Областния информационен център.

Областният център се финансира по Оперативна програма „Добро управление”. Очаква се програмата да продължи поне до 2023 година с финансиране в размер на около 315 000 лв. Затова ще бъде направено предложение за удължаване дейността на Областния информационен център във Велико Търново, съобщи Мариела Цонева, директор на дирекция „Проекти и програми” в Община Велико Търново.

Коментарите са затворени.