2,27 лв. ли струва природата на Велико Търново!?

Цената за изхвърляне на кубически метър строителен отпадък на регламентираното сметище във Велико Търново е едва 2, 27 лв., но въпреки това мнозина предпочитат да не я плащат и директно депонират боклуците си след ремонти в природата. Общината е създала условия за оставяне на строителните отломки на специално място край близкото до областния център с. Леденик, а таксата за това е символична.

И това обаче явно не е достатъчно, за да се спазват правилата, личи от серия сигнали в мобилното приложение Civi за фрапиращи замърсявания на красиви природни кътчета около болярския град. Наша проверка по темата показа, че строителната смет, следствие на извършването на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, трябва да бъде съхранявани на територията на обектите и да бъде транспортирана до специализираното депо край с. Леденик. Необходимо е предварително заплащане на касите в информационните центрове на Община Велико Търново.

Срещу платежния документ гражданите и представителите на юридически лица получават талони за предадените количества строителни отпадъци. Тези документи трябва да бъдат предоставени на оператора на входа на депото. 2,27 лв. струва депониране на кубик леки строителни отпадъци и отломки. 2,74 лв. се плаща за по-тежки отпадъци и скални маси, а 1,55 лв. за депониране на земни маси.

 

Боклуци във Велико Търново

Цените за изхвърляне на строителни отпадъци и боклуци от ремонти са символични, но мнозина предпочитат да се освобождават от ненужното сред природата

Как се отнасяме с природата?

За незаконно изхвърляне на строителни отпадъци сред красивата природа на Момин сбор, алармира Йордан. Вместо на регламентираното депо край Леденик, което се намира само на 6-7 км. отломките са изсипани директно върху поляната. За незаконно сметище за строителни отпадъци край друго близко до легалното депо село – Беляковец, сигнал в Civi подаде и П.Димитров.

Според него тук боклуци след ремонти се изхвърлят от години, но никой не взел мерки. Информация за микросметище от строителни и битови отпадъци точно под крепостта Царевец пък направи Ивелин. Със снимков материал той показва състоянието на ул. „Св. Климент Охридски“, която е разположена между „Балдуиновата кула“ и река Янтра. Всички сигнали и снимковият материал към тях, са входирани в Община Велико Търново.

 

Отпадъци под Царевец

Сметище от ненужна покъщнина и строителни отпадъци има даже под Балдуиновата кула на Царевец

 

От кметството съобщиха, че текат проверки за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в съдовете за битова смет. Засилената контролна дейност е по повод сигнали на жители на старата столица и се извършва от експерти и специалисти в общинската администрация. Вече са установени няколко нарушители, на които са съставени предписания да изпълнят задълженията си по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опазване на околната среда.

Ако това не бъде сторено, следва налагането на глоби, чиито размери са от 100 до 1000 лева за физически лица и от 500 до 2500 лева за юридически лица. Община Велико Търново уведомява всички физически и юридически лица, притежатели на строителни отпадъци, че са длъжни да спазват нормативно заложените ред и условия за предаването, събирането, транспортирането и претоварването им. Забранено е изхвърлянето на този тип смет в съдовете за битови отпадъци, тъй като уврежда сметоизвозващата и сметообработваща техника. Не е позволено също мебелите и други обемисти предмети или покъщнина да бъдат оставяни около контейнерите.

Камъни в съдовете за смет за малко не повредиха системата на региона за отпадъци, направена за 33,2 млн.

Камъни, изхвърлени в съдовете за битова смет, застрашиха функционирането на инсталациите в Регионалната система за управление на твърди битови отпадъци, която бе изградена край с. Шереметя. Това се случи в края на тази зима. Подобни действия причиняват щети за сериозни суми и изискват отделянето на допълнителни средства за необходимите ремонти.

 

Камъни в съдовете за смет във Велико Търново

Тези строителни отпадъци в съдовете за смет за малко да повредят регионалната система за управление на отпадъците, направена за 33,2 млн.

 

Община Велико Търново апелира към жителите на Старата столица, общината и на всички общини, чиято смет постъпва в системата, да не изхвърлят строителни материали и камъни в съдовете пред домовете им и по улиците. Сметта от този тип следва да бъде транспортирана до Депото за строителни отпадъци, намиращо се край с. Леденик. Регионалната система за твърди битови отпадъци бе изградена със средства по Оперативна програма „Околна среда“  2007-2013, с инвестиция в размер на 33,2 милиона лева.

Депото обезпечава третирането и обезвреждането на цялото количество битова смет, която постъпва от териториите на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Системата за управление на отпадъците отговаря на съвременните европейски практики, като е изграден пълен цикъл за обработка и са включени всички възможни сепаратори.

Благодарение на високата ефективност на работата и пълната натовареност на съоръженията голяма част от събраните и обработени отпадъци се превръщат в суровина за преработващата индустрия.

Няма коментари