Община Добрич прави екозони, хората ги превръщат в сметища

Множество микросметища са се образували в големи жилищни района в Добрич, алармира през мобилното приложение Civi. В същото време местната община работи по редица важни екологични проекти, а наскоро получи и финансиране за изграждане на голяма екозона „Изворът“, където има естествен извор, около който добричлии обичат да отдъхват. Снимков материал и данни предадени от екипа на Контактния център на Civi до местната община обаче, показва как недобросъвестни добричлии изхвърлят битови и строителни отпадъци в зелените площи на града, а на места са се оформили даже своеобразни нерегламентирани депа за боклуци.

Един от най-фрапиращите случаи е от ул. „Ясна поляна“ в ж. к. „Балик“. От кадрите, които са предоставени на кметството личи, че след човешката намеса и замърсяването приветливото име на улицата изобщо не се връзва с пейзажа, който има на нея. Alioth сезира през Civi  и за захвърлени в района строителни отпадъци, от които недобросъвестни добричлии, безнаказано засега, са се освободили в природата.

Замърсяване в Добрич

Микросметищата са в основни жилищни райони на града

Глобите за изхвърлени отпадъци са ниски – от 100 до 300 лв.

Проверка на Civi показа, че от местната управа на Добрич сериозно трябва да се замислят по отношение на мерките срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. По сега действащата Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, санкцията за подобни действия е символична – от 100 до 300 лв. При тези незначителни глоби е обяснимо защо част от добричлии не се свенят да се освобождават от боклуците си където им падне. Малцина са и засечените нарушители, тъй като местната администрация няма разследващи функции.

Наредба за отпадъци на Добрич

Глобите за изхвърлени в природата отпадъци са фрапиращо ниски

Недобросъвестни замърсяват, Общината печели екологични проекти

Само преди броени дни Община Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“, ДГ №23 „Звездица“ и ДГ №10 „Слънчице“ получиха финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Проектите са с екологична насоченост и се финансират в рамките на Националната кампания на ПУДООС „Чиста околна среда“ за 2018 г. Средствата за конкурса са в размер до 3 500 000 лв. и се отпускат за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.” Проектът на Община Добрич е на тема „Създаване на зона за отдих „Извора“.  Неговата главна цел е реновиране и доизграждане на съществуващо парково пространство, разположено на границата на два квартала с комплексно застрояване – ЖК „Дружба“ и ЖК „Югоизток“, 3 училища и църква.

Зоната за отдих „Изворът“ ще бъде създадена около съществуваща чешма с естествена изворна вода, мястото се използва и от гражданите, посещаващи храм „Свети Климент Охридски“, учениците от съседните училища и жителите на граничещите с територията квартали. По иновативния проект на Община Добрич ще бъде подобрен достъпа до „Извора“, ще се обособят площадки за отдих с места за сядане, ще се почисти заболялата растителност, отпадъците и ще се засади нова декоративна растителност.

Сред основните задачи, които си поставя Общината е и създаване на паркови алеи, оформяне на два къта за отдих с пейки, засаждане на декоративни храсти и дървета, поставяне на кошчета за отпадъци и др. Проектът цели и промяна на отношението на гражданите в посока „от отпадък към ресурс“ чрез разделно събиране и оползотворяване  на зелените отпадъци на място при изграждане на настилките и пейките по маршрута. Финансиране, което Община Добрич ще получи от ПУДООС е 9118, 20 лв.

 

 

Коментарите са затворени.