Община Добрич ремонтира ветеринарната гимназия, ще строи и приют за бездомни

Започна реконструкция и модернизация на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов”. Обезпокоени граждани вече бяха сигнализирали на Civi за лошото състояние на сградата и района около нея. Затова и ние приветстваме официалния старт на строителните дейности дадоха кметът на Общината Йордан Йорданов и Мирослав Вълчев – шеф на фирмата, изпълняваща проектирането, авторския надзор и строително-ремонтните работи.

Основната цел на проекта е да се създадат условия за модерна образователна услуга чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалната гимназия по ветеринарна медицина, която е единствена за Североизточна България и в нея се обучават ученици от седем области.

Предвидено е обновление на учебната сграда и физкултурния салон, обособяване на спортна площадка на открито, благоустройство на прилежащите площи около сградите на гимназията, обзавеждане на сградите, оборудване с модерна техника и апаратура. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ с 1,299 млн.лв.

Нов приют за бездомни в Добрич

Община Добрич планира да направи и приют за бездомни дни. Проектът за него също се финансира по „Региони в растеж“, а разработката бе подложена на обществено обсъждане. За реализацията местната хазна получава  1 млн.лв. От местната управа предвиждат да направят приюта в общинска сграда, която е със статут на недвижима културна ценност и се намира по ул. „Хан Кардам“ 13. Със средствата се реализира пълна реконструкция на сградата с цел разкриване на нова социална услуга „Приют за бездомни лица и семейства“, с капацитет 15 души.

зам.-кмета „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева община Добрич

Зам.-кметът на Община Добрич „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева/в средата/ представи проекта за изграждане на приют

До момента нуждаещите се получават подкрепа и в Центъра за временно настаняване на Фондация „Ръка за помощ”, който е с капацитет 6 места и в Приюта към храм „Св.Троица”, който дава приоритетно подслон на майки с деца. Предимството на общинската сграда е, че се намира в близост до важни места – болница, община, трапезария. По този начин Община Добрич ще може да реагира на гражданите, които по една или друга причина  са останали без дом и подслон. Няма да бъдат настанявани болни лица или в нетрезво състояние. Предвижда се приютът да работи целогодишно с осигурена храна за вечеря. Съгласно нормативната уредба обитателите ще имат възможност да пребиват в общинското социално заведение до три месеца.

Коментарите са затворени.