Кметът на Горна Оряховица забрани къпането

Забранено е къпането и плуването в необезопасените и неохраняеми водни обекти в Община Горна Оряховица. Нареждането е регламентирана със заповед на кмета инж. Добромир Добрев от началото на летния сезон, научи Civi. За да не се допуснат нещастни случаи в Горна Оряховица и селищата на общината, през активните летни месеци не се разрешава къпане и плуване по поречията на реките Янтра и Росица, както и по корекциите на Янтра на територията на общината. Забраната важи и за водоемите „Конски дол”, „Вальово кладенче” и „Кошарите” на територията на Долна Оряховица, както и за язовирите „Кабаалма” и „Кортин” в Драганово, за микроязовирите „Куза”, „Морава чешма” и „Сулуджак” в Горски горен Тръмбеш. Забранено е къпането и плуването и в язовирите „Ерен бунар”, „Ченгене бунар” и „Коджлекин” в Стрелец; „Баш бунар” и „Сухия поток” в Паисий, както и в „Кус кору”, „Чуката 1” и „Чуката 2” във Върбица и „Бахчите” в Крушето.

Къпане Горна Оряховица

В региона има много инциденти след къпане в неохраняеми водни площи, което предизвика крайната мярка.

Поставят забранителни знаци на водните площи, заради къпането

На всички водни басейни са поставени забранителни, предупредителни и информационни табели. Кметовете на селищата са издали заповеди по места, предохранителни мерки са взети и от собствениците на забранените за къпане и плуване водни обекти.

 

Няма коментари