Махат изоставени трошки от улици и зелени площи в Стара Загора

Стара Загора се освобождава от изоставени по улиците и зелените площи на града стари трошки, а мобилното приложение Civi допринася за това. От кметството започнаха акция за събиране на неизползваемите автомобили, а междувременно старозагорчани продължават да сигнализират за такива в Civi. Информацията и снимковият материал се предава на местната администрация, от където реакцията не закъснява. Само преди ден принудително са преместени 9 излезли от употреба автомобила, тъй като техните собственици не са изпълнили доброволно направените им от общинските служби предписания. Возилата се съхраняват в центъра за разкомплектоване ДК „Софтрейд“ (бивш Сплавкомерс). Ако не бъдат потърсени в едномесечен срок от собствениците, колите ще бъдат разкомплектовани.

Изоставени коли в Стара Загора

Повечето изоставени коли са в междублоковите пространства, улиците и зелените площи на Стара Загора

Над 300 трошки са събрани или доброволно премахнати досега

Собствениците на изоставени трошки се предупреждават с официални писма, а тези, на които липсват регистрационни табели, са уведомени чрез поставяне на стикер-предписание върху стъклото. Принудително събираните МПС-та не са минавали годишен технически преглед отпреди повече от две години. В Стара Загора принудително отстраняване на излезли от употреба автомобили се извършва от 2015-та. Повечето стари коли са захвърлени в междублокови пространства, на тротоари, край къщи или паркове. Болшинството се премахват доброволно от собствениците. Кампанията е във връзка със заповед на кмета Живко Тодоров. По този начин през последните две години в града са освободени над 100 паркоместа. Досега доброволно премахнатите и предадени за разкомплектоване са над 300. Община Стара Загора апелира към всички собственици на излезли от употреба моторни превозни средства да ги предават своевременно за разкомплектоване, за да се освободят повече паркоместа.

Масово репатриране на изоставени автомобили след сигнали в Civi

Няма коментари