50-метров надлез за 1,2 млн. на пътя София – Варна

50-метров надлез правят в една от най-опасните за преминаване зони във Велико Търново – ул. „Магистрална“ в южната част на града, която поема и целия трафик по дестинацията София- Варна.  В момента, с риск на живота си, хиляди хора пресичат шосето на път за центъра и двата  големи местни квартала – „Бузлуджа“ и „Зона В“. За опасностите, които крие преминаването тук многократно са получавани сигнали и в мобилното приложение Civi, които са предоставяни на община Велико Търново. В момента от кметството са изработили проект за съоръжението и променят подробния устройствен план на района. Финансирането му идва по Оперативна програма „Региони в растеж“, а за създаването на надлеза се говори от години без досега да имаше реален резултат. По наша информация кметът Даниел Панов е възложил техническото задание на пасарелата, което трябва да одобри и на предстоящото си заседание местния парламент в края на този месец. Металната конструкция ще струва близо 1,2 млн.

Надлез във Велико Търново

Част от проекта за съоръжението, което всички търновци чакат от години.

Мостът над трафика София – Варна ще е с четири стъпки,

дълъг 50 метра и напълно покрит с цел обезопасяване

Пасарела Велико Търново

Пасарелата ще се намира на това място и ще минава над автомобилите.

Съоръжението ще е изцяло осветено и ще започва от централната алея на парк „Никола Габровски“, ще стига  в района на Търговски парк „Велико Търново, прехвърляйки трафика. Така пешеходците ще могат да пресичат натовареното трасе безпрепятствено и да отиват в посока големите квартали „ЗонаВ“ и „Бузлуджа“, без да се налага , с риск на живота си, да лавират между коли и камиони, както е сега. Предвидено е изграждането на стоманената пасарела да е съобразено и с изискванията за ползване от инвалиди. Достъпът до нея ще се осигурява от две асансьорни и две стълбищни клетки. За разполагането на съоръжението е нужно да се обособят самостоятелни урегулирани поземлени имоти, поради което ще се проектира частичен ПУП – План за иизменение на регулация, който ще засегне само улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост, за което ще се търси и решението в общинския съвет. Надлезът ще се изгради по плана за Интегриран градски транспорт по ОП „Региони в растеж”.

 

 

Няма коментари