114,9 млн. лв.- най-мащабният проект в историята на Добрич

Йордан Йорданов – кмет на Добрич

Йордан Йорданов- визитка

Кметът на Добрич Йордан Йорданов е роден в гр. Добрич на 15.01.1987. Завършил е УНСС със специалност „Икономика“ , Schiller International University, САЩ специалност „ MBA-International Business“.

Професионална кариера:

Заместник-областен управител на област Добрич;

Финансов анализатор в JPMorgan & Chase, САЩ;

Бизнес и инвестиционен специалист в MID-Atlantic Finance и Bank of Americа,  САЩ;

Кредитен специалист в Хипо-Лизинг

Семеен е с две деца.

Амортизираната ВиК- система е сочени за основен виновник за лошата инфраструктура в Добрич и ролята на водния цикъл за справяне с проблема. Как се развива проекта, какво и къде се прави и кога приключва?

Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на условия за бизнеса са приоритети в управленската програма, която изпълняваме с моя екип. Факт е, че ВиК инфраструктурата на Добрич е силно амортизирана и е причина за проблемите не само в този сектор, но и във всички други сектори, които са от значение за нашето ежедневие. Затова с проекта за водния цикъл ние не само ще подобрим водоподаването, но и ще инвестираме средства за рехабилитация на улици, след като се ремонтират подземните комуникации. Водният проект е най – мащабният, който Община Добрич е реализирала някога. Проектът е от голяма важност за града, тъй като ще реши дългогодишните проблеми с остарялата ВиК мрежа на Добрич. Инвестицията е в размер на 114,9 млн. лв., 86,2 млн. лв. от тях безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. С реализацията му ще намалят течовете в мрежата, ще се подобри и пречистването на отпадъчните води. Материалите, които се влагат по водния проект, отговарят на всички стандарти, които се изискват – на БДС, на европейските норми.  Основната част на рехабилитацията на водоснабдителната мрежа са лот 2 и лот 3. Лот 2 обхваща 46 км водопровод, а лот 3 – 30 км. От проекта са обхванати приблизително 300 улици в Добрич. Проектът трябва да приключи до края на 2019 година. Очаква се след края на проекта загубите на вода в Добрич да намалеят значително.

Какво знаете за Мобилното приложението Civi?

Мобилното приложение Civi е нова възможност за обратна връзка с гражданите, която води до подобряване на комуникацията. Обществото ни определено има нужда от по-бърза и по-малко административна връзка с общините. Ние също сме разработили и активно работим по два канала за бърза комуникация ( фейсбук и приложение на сайта на Община град Добрич), но всяка една възможност да реагираме на проблемите на гражданите ни задължава да отговорим на техните изисквания.

Какво е мнението Ви за ангажираността на гражданското общество в Добрич с местните проблеми? Как може да се оптимизира комуникацията между гражданите и общината?

Бих определил като положителна тенденцията за развитието на българското гражданското общество. Още в началото на моя мандат, заявих отговорно, че залагам на диалог с гражданите. Затова и използвахме съвременните технологии и социални мрежи като възможност да бъдем близо до хората и да реагираме адекватно на проблемите, които те поставят. За мен е много важно, хората да бъдат чути и да нямат усещането, че местната власт в мое лице и на моите колеги е трудно достъпна и се неглижират проблемите. Създадохме си официална фейсбук страница, имаме и виртуална приемна, която дава възможност на гражданите да сигнализират веднага и да получат бърз и адекватен отговор. Всички получени сигнали се препращат до компетентните служители, които подготвят отговорите в зависимост от компетенциите на Община Добрич и нейните правомощия. Когато се налагат незабавни действия веднага се предприемат мерки и се отговаря адекватно за възникналите проблеми от обществена значимост. Близо 70 % е скоростта на отговаряне, което означава, че не се губи време, а се работи бързо и качествено. Точно по тази причина за периода на своето съществуване виртуалната “приемна“ получи много положителни отзиви и се превърна в нов ефективен мост между администрацията и жителите на Добрич.

Ситуацията около градския площад и пешеходната зона на Добрич – причини и следствия, както и кой носи отговорността?

Пешеходната зона в Добрич е обновена през 2011 година с ресурс от над 5 000 000 лева по оперативната програма „Регионално развитие“. Наложена санкция от Управляващия орган в размер на 100 000 лева. За съжаление почти 80% от плочките са начупени и в момента фирмата изпълнител, ги ремонтира с нови, тъй като все още тече гаранционния срок.  Добричлии могат много добре да преценят кой носи отговорност за състоянието на центъра.

Проблеми при санирането на жилищна сграда в Добрич алармираха собственици на апартаменти в нея преди няколко месеца. Проектът по санирането й е започнал миналата година и се изпълнява по Националната програма за енергийна ефективност към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Как общината реагира на жалбите на гражданите за лошото качество на услугата?

Винаги има трудности, когато се изпълняват строително-ремонтни  дейности, в такива мащаби. Това съвсем не означава, че проектите се изпълняват некачествено или контролът от страна на Община Добрич и институциите, които имат отношение е занижен. Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни. Към настоящия момент са завършени 4 сгради, а по 8 сгради се работи и до края на летния сезон предстои завършване на СМР дейностите по тях. След това следва едновременното изпълнение на следващите 20 сгради, за които в момента се избират изпълнители за инженеринга и строителния надзор. Освен това паралелно се изпълняват още 9 жилищни блока по проект на ОПРР. Като възложител на дейностите, ние веднага сигнализираме фирмите – изпълнители, при появата на жалби и правим проверка за отстраняване на нередностите. Няма жалби в Община Добрич, на които да не сме отговорили и реагирали според сигнала, стига разбира се да е от нашата компетентност.

 

Няма коментари