Паднало дърво блокира ул.“Шишман“

Падна дърво в центъра на София и застраши безопасността и живота на преминаващи столичани по ул. „Шишман“. Потребител нa безплатното мобилно приложение за проблеми на градската среда Civi изпрати сигнал и снимки на проблема. От описанието му става ясно, че дървото е било бреза, която от месеци е линеела. Според коментари на съседи от района причината е ремонт на улицата от преди няколко месецаа, когато част от корените на дървото са били отсечени. Тъй като дървото не паднало още тогава работниците сметнали, че „подрязването“ не е причинило щети, не обезопсили брезата и не съобщили на Общината, че то пречи на движението по тротоара и самата илица.

Civi получи над 400 сигнала за опасни дървета

Екипът на Civi получава ежедневно сигнали за опасни дървета от всички краища на страната. Затова публикуваме законовата обосновка за отсичане на опасни дървета и такива с историческо значение.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение могат да се отсичат или изкореняват само по изключение след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото. Чл. 62, ал. 10 от ЗУТ предвижда Общинският съвет на всяка българаска община да приеме наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на същата, която да уреди условията и процедурата за отсичане на дървета.

Дървета в частни имоти могат да бъдат премахвани

1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;
4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.

Писмено разрешение за премахване на декоративна растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, след подадено заявление или жалба. Срокът на валидност на документа е 2 години.

Няма коментари