Пейки „от хартия“ и вертикални градини в „Литературна Стара Загора“

Нагънати като лист бяла хартия пейки с огледални повърхности и вертикални градини по фасадата. Това предвижда проектът за преустройството на дом „Литературна Стара Загора“, който трябва да бъде готов до края на годината, разбра Civi. Стойността на проекта, финансиран от общинската хазна е 100 хил.лв. Осемчленно жури класира на първо място с 31,80 точки проекта на „Аутлайн“ ООД от Стара Загора за обявения конкурс „Стара Загора – град на поетите.

Благоустрйстройството на пространството около музей „Литературна Стара Загора“ включва и контактна зона. Основен акцент в проекта е нагънат лист бяла хартия с размери 6/3 м, който ще бъде изпълнен от бяла мозайка или камък и огледални повърхности от неръждаема стомана. Очаква се да бъдат променени изцяло фасадата на бъдещия музей, за да дават различен поглед за всеки минувач, обясниха авторите на проекта на организираното представяне в общината.По думите им, използвани са метафорични похвати, които да възбудят въображението на посетителите и да предизвикват интереса на младите хора. Предвидено е още да има вертикални градини по фасадата, които ще се редуват с огледалните повърхности, в търсене на противовес на тежката сграда на бившия партиен дом. Белият лист хартия символизира творческото начало, от което започва всичко, твърдят от проектантския колектив на арх. Велимир Георгиев.

Литературна Стара Загора

Стара Загора се гордее със своите поети и писатели и им прави музей.

Класираният на второ място проект на „Структура Студио“ ЕООД, Стара Загора с 25,42 т. предвижда изграждането на пространство с алея на поетите, растителност и места за сядане, символизиращи наредени книги, изпълнени от шлайфан бетон и сцена за литературни четения. Трети е проектът на старозагорската фирма „Риа Консулт“ ЕООД с обща средноаретмитична оценка –21,11 т., на четвърто място е проектът на „Новиза“ ЕООД, София с 19,97 т. Според регламента на конкурса, класираният на първо място участник – „Аутлайн“ ООД, Стара Загора, получава награда в размер на  2 000 лв., „Структура Студио“ ЕООД, Стара Загора, е с парична награда от 1 000 лв., а за третото място „Риа Консулт“ ЕООД, Стара Загора е премиран с 500 лв.

Стара Загора- град на поетите

Стара Загора е поетичен феномен. Няма такъв град нито в българската, нито в европейската литературна история. За период, по-кратък от век, в Стара Загора са родени или работили автори, творчеството на които отдавна е надхвърлило националните ни граници: П. Р. Славейков, Кирил Христов, Георги Бакалов, Николай Лилиев, Димитър Подвързачов, Гео Милев, Веселин Ханчев, Георги Илиев, Д. Б. Митов, Никола Икономов, Георги Райчев, Иван Хаджихристов, Иван Мирчев, Магда Петканова…

С основателна гордост, на 31 март 1961 година, с решение на Градския народен съвет наследниците на безценното литературно богатство откриват музейна експозиция, която грижовно нарекли дом – Дом „Литературна Стара Загора“. Само за няколко години са събрани експонати и архиви – оригинали, ръкописи, бележници, снимки и документи, книги, лични вещи и уникални предмети. Към богатата колекция са добавени и много произведения на изкуството – картини, графики, скулптури. „Литературна Стара Загора“ се утвърждава като истинско духовно средище! През 1991-ва Законът за реституцията остави музея без дом. И оттогава, повече от 22 години архивите са под ключ, далеч от очите на хората. Складиран в кашоните е уникалният поетичен дух на града.

Няма коментари