Руини на къща в Стара Загора десет години чакат Общината

Руини на къща в Стара Загора от десет години стоят оградени без никой от местната администрация да предприеме принудителното им премахване и изчистване на  територията, която загрозяват и препречват.

Сигнал за това изпрати до мобилното приложение Civi fedo. Съборена къща на ул. „Братя Жекови“ 71 е оградена от „Гражданска защита“ преди повече от десетиления, информира той. „Руините затрудняват достъпа до двора на блока на ул.“Руски“ 16 . „До кога живущите в блока ще са жертва на безхаберието на Общината и на собствениците на къщата!?“, завършва авторът на сигнала.

 

Къща в Стара Загора

Руините на къщата са в този вид от поне 10 години и все още няма намеса на Община Стара Загора

 

 Екипът на Civi  ще направи всичко възможно в най-кратък срок да бъде получен официален отговор от общината по проблема за опасната къща. Изготвяме обосновка на базата на чл.195 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), според който кметът има правомощия да се разпореди за извършване на ремонти и реконструкции от страна на собствениците. Ако те откажат, тогава местната администрация може да финансира изчистването и да им предостави сметката за операцията, а законът даже й позволява да учреди ипотека върху терена.

 

Стара Загора

Тук се намира изоставената от доста години сграда

 

Собствениците на руини носят отговорност!

За всеки законен строеж настъпва момент, когато поради една или друга причина се налага да бъде премахнат – принудително или доброволно. Така е и с тази къща. Премахването може да е по инициатива на общината, когато във връзка с лошото състоянието на имота се налага да се предпазят гражданите от рискове. Но разрушването може да е и по инициатива на собствениците (физически и/или юридически лица), които премахвайки стара постройка, освобождават място за изграждане на нова сграда или за ползване на земята по друг начин. Фактическото разрушаване на недвижим имот крие редица рискове, при това не само за собствениците на сградата, поради което може да се осъществи само при стриктно спазване на законово регламентирани процедури.

Премахване на сграда по инициатива на общината

Съгласно чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) кметът на общината може да разпореди дадена постройка да бъде съборена ако поради естествено износване или други обстоятелства е станала: опасна за здравето и живота на гражданите, негодна за използване, застрашена от самосрутване, с повишен риск от възникване на пожар или е вредна в санитарно-хигиенно отношение. Премахването се разпорежда ако сградата не може да се поправя или заздравява. Това става със заповед, която кметът може да издаде след служебна проверка на обекта или след проверка по сигнал на заинтересовани лица. При издаване на заповедта кметът действа в условията на оперативна самостоятелност – т.е. дори да е подаден сигнал от заинтересовано лице не е длъжен, а само оправомощен (ако прецени) да издаде заповед за събаряне на сградата. Решението на кмета се взима въз основа на освидетелстване на сградата от специална комисия, назначена от него. За неизпълнение на влязлата в сила заповед на виновното лице се налагат глоби, предвидени в ЗУТ.

Civi помага за решаването на всеки проблем

Ако искаш да направиш твоя град по-добро място за живот и да се включиш в решаването на проблемите около теб и твоите съседи, изтегли си мобилното приложение Civi и се включи. Общината и фирмите, които поддържат града ти, имат воля за решаване на проблемите, но не винаги могат да знаят за инциденти, настъпили с техни обекти. Затова е важно да се включиш и ти. Така всички правим промяна по-лесно и бързо.

Ако подкрепиш някой сигнал в приложението, това го прави по-силен и помага на нас и институциите да покажем, че проблемът е важен и нарушава спокойствието ни.

 

 

Коментарите са затворени.