Нови правила – по-малко реклами ще ни дразнят в центъра на София

Центърът на София ще бъде прочистен от “визуалното замърсяване”, благодарение на промени в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, внесени от общински съветници и главния архитект на София Здравко Здравков.

Вече няма да е възможно да се поставят светещи реклами по покривите на сградите, ще кажем “довиждане” и на мигащите и светещи реклами, които притесняваха жителите на централните части на града.

Рекламите няма да могат да бъдат озвучавани и трябва да имат опция за затъмняване, става ясно от документите, качени на сайта на Столична община.

Ще бъде ограничено рекламното брандиране по партерните нива на сградите и търговските обекти на главните търговски улици, което трябва да заема само 20% от площта, а поставянето на пана с размер по-голям от 12 кв. м трябва да бъдат предварително съгласувани със Столичния общински съвет.

Няма да се разрешава и поставяне на подиуми към зимни градини, ако денивелацията на терена е по-малка от 10%. Забраняват се и хладилните витрини по тротоарите.

“През последните години активността на бизнеса в областта на външната реклама се увеличи. За съжаление това доведе до неблагоприятни последици за градската среда. Оказва се, че действащата наредба позволява твърде голяма наситеност на средата с преместваеми, рекламни и информационни елементи.

„Визуалното замърсяване“ в някои части на града промени облика на пространствата и понижи естетическите качества на средата. В изменението се предлагат нови технически норми, които увеличават разстоянието между рекламните и информационни елементи, унифицират размерите и създават допълнителна защита на историческия център”, пише се в мотивите на вносителите.

“Една от целите, които си поставя изменението, е подобряване на естетическото въздействие на градската среда чрез намаляване на наситеността с рекламни елементи и ограничаване на размерите им, подобряване на хигиенните условия на обитаване и труд чрез привеждане на нормите за разстояния към тези на ЗУТ, подобряване на достъпността на средата чрез ограничаване на възможностите за създаване на физически препятствия в публичните пространства, както и по-гъвкав режим за привеждане на тези обекти и елементи към промените в публичната градска среда и нормативните промени”, допълва се в документа.

Ако забележите нередност

За всички проблеми на вашето населено място, сигнализирайте на общината. Най-лесният и бърз начин за това е чрез приложението Civi.

Всичко, което трябва да направите, е да изтеглите апликацията на смартфона си и да добавите снимка, описание и адрес на проблема, който сте забелязали.

Операторите на приложението ще изготвят правна обосновка и ще входират сигнала към съответната отговорна институция с настояване за бързото му разрешаване.

Ако ваш съгражданин вече е публикувал сигнал по казус, който ви касае, можете да го подкрепите чрез бутона “Подкрепи” и по този начин да покажете, че проблемът нарушава спокойствието на много хора.

1 коментар