Варна с дигитален устройствен план, достъпен за всички граждани

Варненци са едни от първенците по сигнали в приложението, което свързва общини и граждани, Civi

Жителите активно дават мнението си за проблемите на града и очакват тяхното бързо решаване. Затова е важно да знаят, че Комисията по архитектура към Общински съвет – Варна  взе решение да дигитализира устройствения план на града. Чрез промяната гражданите ще могат по-лесно да се информират относно новостите в устройството на морската столица.

На специална платформа в интернет ще бъде изградена информационна система, която ще структурира, систематизира и визуализира урбанизационните промени в общината, както  и ще проследява промените в града по устройствения план.

Гражданско участие и контрол

Гражданите ще могат проследяват етапите при разработване на Подробния устройствен план (ПУП), да се информират за подробния план за зони, в които ще се реализират мероприятия с общински и обществен интерес.  Допълнително  в проекта ще се посочват и обектите с национално, първостепенно общинско и регионално значение, както и свлачищни, ерозионни и абразионни процеси.

Функционалността на платформата предвижда търсене по идентификатор,  по ПУП, адрес и др. ключови думи. Интерактивната визуализация ще е публично достъпна на сайта на дирекция „АГУП“.

Civi приветства решението и съветва гражданите на Варна да се информират за всички промени по устройствения план, които предстоят в района, където живеят или работят. Ако забележат намерения или действия, които са в разрез с устройството на града, е важно да сигнализират на общината.

Най-лесния начин за това е чрез приложението Civi.

Всичко, което трябва да направят, е да изтеглят апликацията на смартфона си и да добавят снимка, описание и адрес на проблема, който са забелязали.

Операторите на приложението ще изготвят правна обосновка и ще входират сигнала към съответната отговорна институция с настояване за бързото му разрешаване.

Всички сигнали в Civi могат да бъдат подкрепени чрез бутон „Подкрепи“ и по този начин да се покаже на общината, че проблемът засяга и нарушава спокойствието на много хора.

Няма коментари