Запушен язовир може да залее Велико Търново

 

Злосторници са задръстили изпускателната тръба на язовир „Вятъра“, който се намира точно над Велико Търново в югозападна посока и при препълване с повредени съоръжения би могъл да залее града, информираха за Civi от Общината. Пространството около шахтата и съоръженията за отвеждане на водата от водоема се оказали блокирани от тонове чували с пясък и пръст, тежки камъни, гуми от автомобили и дори от излязли от употреба камиони, уточняват от кметството.

Изненадващите находки са смутили доста специално наети, за да решават проблема водолази. За да се предотврати опасността всички отпадъци са били извадени скоростно от водолазната група, наета от община Велико Търново. Язовирът вече е обезопасен и напълно изправен, а нивото на водата е ниско. Предстои монтирането на метална решетка край изпускателната шахта, чрез която възможностите за подобни злонамерени прояви ще бъдат ограничени.

Язовир "Вятъра" над Велико Търново

Тонове боклук са били изхвърлени нарочно, за да се запуши изпускателя на язовира, който се намира точно над Велико Търново.

Същият язовир беше обезопасен на няколко пъти заради сигнали в Civi

Загрижени граждани вече информираха Civi и Общината за замърсявания във водоема. Язовир „Вятъра“ е един от проблематичните водоеми в община Велико Търново, а в мобилното приложение Civi за състоянието му имаше много сигнали, след които местната администрация и държавата реагираха.

Още през март след сигнала на Stefan в Civi стана ясно, че преливникът на язовира е в изправност, но изпускателят се е затлачил от наноси и тиня. Нивото на водата е стигнало до самия преливник, а оттокът е едва на 20 на сто от необходимия.  С помощта на специализирана машина, съоръжението е прочистено с въздух под налягане, за да се осигури необходимият отток.

Язовир заплашва Велико Търново: Civi алармира, Държавата – действа!

Няма коментари