Все по-малко безработни в Търново

Петима души се борят за едно работно място в Старата столица. През отиващата си 2017 година броят безработни, регистрирани в Бюрото по труда във Велико Търново, е намалял с над 500 души, съобщи шефът на институцията Обрешко Нечев.

 

Намаляла безработица в бщрото по труда във велико търново

Регистрираните безработни са намалели с над 500 души през 2017 г.

Програми за квалификация и преквалификация

Нечев очерта като трайна тенденция ниският ръст на безработицата в региона. Според данните равнището на безработицата през 2016 година е било 5,7 процента, а очакваните стойности през 2017 година са за около 4,6 процента. Конкретно за Велико Търново очакваното средно месечно равнище на безработица за изминаващата година е 3,4 на сто. Нечев отчете ролята на програмите за преквалификация и повишаване на квалификацията. Според него там тенденцията е в две посоки. От една страна работодателите предпочитат да наемат работници на първичния трудов пазар, като им осигуряват устойчива заетост. От друга страна самите работници търсят програми за повишаване на квалификацията, особено в производства, където се внедряват нови машини и технологии.

17% са регистрираните безработни младежи

През месец ноември в Бюрото по труда във Велико Търново за едно работно място са се конкурирали петима безработни, в края на месеца свободните работни места са 295, като 65 са на първичен трудов пазар, а 227 по схеми от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. През месеца са регистрирани 2213 безработни на територията на четирите общини в обхвата на дирекцията. От тях най-голям е броят на жените – 55,2 процента, от които най-много са жените без квалификация – 456 на брой и жените над 50 години, които са над 34 процента. Седемнайсет процента са регистрираните безработни младежи на възраст до 29 години, като отново най-висок е ръстът на хората без квалификация.

Източник: Борба 

Коментарите са затворени.