Стара Загора прави Индустриална зона „Загоре“, автомобилна компания с интерес да инвестира

Община Стара Загора прави нова индустриална зона „Загоре“, на площ от 115 дка и три пътни възела, а водеща автомобилна компания е един от първите инвеститори, проучи Civi.

В края на седмицата в града са били обсъдени идейният проект и първите конкретни стъпки за изграждането на зоната в присъствието на зам.-кметът на Стара Загора Красимира Чахова, д-р Румяна Грозева – представител на Управителния съвет на зона „Загоре“, председателят на Общинския съвет Таньо Брайков и директорът на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ Георги Симеонов, информират от кметството. За да функционира пълноценно „Загоре“ е предвидено изграждането на три кръгови транспортни възела при свързването на новата и транспортна мрежа със съществуващите улици на кв. „Зора“ и главен път Стара Загора – Нова Загора, който води към връзката с автомагистрала „Тракия“.

Пресичането на главен път Е-85 ще бъде осигурено и със светлинна сигнализация. Концепцията на зоната предвижда обособяване на готови за застрояване имоти, в които ще се разположат определен брой малки и средни предприятия и складови бази. Застрояването ще бъде до 60-65%, като най-големият терен е около 13 дка, предвижда проектът.  Зоната е подходяща за разполагане на високотехнологични производства, производствени бази за електроника и елекротехника, регионални клонове на логистични компании и др.

 

Обсъждане идене проект за Индустриална зона в Стара Загора

В края на седмицата в община Стара Загора бе обсъден идейният проект за Индустриална зона „Загоре“

 

Зоната е осигурена с електроенергия, водопровод, канализация и газ от прилежащите градски мрежи. В североизточния край ще бъде изграден допълнителен резервоар за вода с вместимост 1 000 куб.м., съоръжен с помпена станция и възможности за изграждане на противопожарна охрана. Ще бъде изградена зона за социални функции с възможности за изграждане на хотел, конферентен център за квалификация и преквалификации, ресторанти, както и зона за рекреация. При необходимост общината е в готовност да предостави допълнително терен от 70 дка в съседство, подходящ за високотехнологични и чисти производства. Оттук нататък предстоят всички последващи административни процедури, както и създаването на официална електронна страница, презентационна брошура и т.н. Ще бъде разработен график за конкретните стъпки и срокове за изпълнението им. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще проведе конкретни разговори за участие на държавата в общинското дружество като съакционер. Вече е пусната документацията за регистрация на дружеството в Агенцията по вписванията.

Автомобилна компания с интерес да инвестира в „Загоре“

Водещ инвеститор от автомобилния сектор е една от първите компании, които вече са заявили интерес да инвестират в „Загоре“, съобщи наскоро Министърът на икономиката Емил Караниколов. Плановете са тя да бъде готова до есента на следващата година. Собствеността в акционерното дружество ще бъде разпределена 50:50. Общината ще участва с апортна вноска – терен от 115 дка в кв. „Зора“, в близост до магазин „Метро“, като според оценката на терените цената им е около 5 млн. лв. Едно от най-големите предимства на бъдещата индустриална зона е комуникативността на терена, върху който ще бъде изградена. В близост до обекта преминават линии на градския транспорт, мястото е обезпечено с електрозахранване и водоснабдяване. Според експертите налице е всичко необходимо за изграждане на работеща инфраструктура в зоната. Това е вторият подобен проект между община и държава. Първият беше изграждането на Индустриален и логистичен парк – Бургас, който приключи миналата година. „В Стара Загора ще създадем модерна индустриална зона от европейски тип – с предварително изградена инфраструктура, така че инвеститорите да започнат възможно най-бързо и безпрепятствено работа“, каза министърът на икономиката Емил Караниколов.

Стартират проекти и в други общини

В Министерството на икономиката са постъпили заявки за изграждане на индустриални зони с участието на държавата и от Варна, Горна Оряховица, Враца, Сливен и Кърджали, съобщи Караниколов. Според него кметовете осъзнават, че подобни индустриални зони дават добри възможности за развитие на икономиката в техните общини, а Законът за насърчаване на инвестициите стимулира развитието на проектите.

 

 

 

Коментарите са затворени.