РИОСВ – Бургас: няма замърсяване по южното крайбрежие, само- катранени топчета

Civi получи множество сигнали за замърсявания по плажовете около Бургас и Созопол. След като обработихме сигналите и препратихме на отговорните институции, получихме информация, че според РИОСВ- Бургас замърсяване всъщност няма.

РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория в Бургас провериха плажовете на Созопол, Черноморец и къмпингите в района във връзка със сигнали за замърсяване с мазут.

Проверките са на плажовете „Созопол централен“, „Хармани“, къмпинг „Смокиня“, къмпинг „Делфин“ и къмпинг „Градина“ – Черноморец. В момента на проверката морето е бурно, водата в района на централен плаж и плаж „Харманите“ е видимо чиста, без опалесценция. По бреговата ивица не са наблюдавани катранени топчета. Спасителите на плаж „Харманите“ и летовници съобщават, че вчера сутринта вълнението е донесло мазутни петна по крайбрежието, които до вечерта са навлезли навътре в морето.

Водите са с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността или опалесценция, не са установени замърсители от сушата. По заявка на Басейнова дирекция от лабораторията са взети две проби от морската вода в района на двата плажа, които ще бъдат анализирани по показатели: нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен. РИОСВ даде предписания на концесионерите на морските плажове за предприемане на незабавни действия за почистване на плажната ивица до пълно отстраняване на замърсяването.

След като РИОСВ уведоми Дирекция „Морска администрация“, от там информираха, че отново става дума за т.нар. катранени топчета. Те  се получават като краен резултат от обветрянето на нефт или нефтопродукти след дълъг престой във водата. Катранените топчета престояват продължително (повече от 6 месеца) на дъното на морето и се изхвърлят на брега след силен вятър и вълнение. „За съжаление обикновено подобни замърсявания се правят  извън  териториално море, където е невъзможно да се проведе разследване. На този етап единственият възможен начин  на почистване е механично събиране от плажа“, гласи становището на Дирекция „Морска администрация“. Сигналите за подобни замърсявания се препращат от РИОСВ до Дирекция „Морска администрация“ като компетентен орган по контрола в морските пространства, вътрешните водни пътища и опазване на околната среда в тях. Дирекцията отговаря и за предотвратяване, намаляване и ограничаване на замърсяване от корабоплаването.

Още по темата:

Нефт на плаж Акра край Бургас

Няма коментари