19 млн. лв. за по – чисти Пловдив и Доспат

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори за изграждане  на  инсталации за отпадъци в общините Доспат и Пловдив по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС), съобщиха от министерството.

Civi получи стотици сигнали на граждани за нерегламентирани сметища, препълнени контейнери и други замърсявания. Общините предприемат частични действия за тяхното разрешаване, но националната политика в сферата е основополагаща за успешната борба с боклука.

Община Доспат с проект за близо 10 мнл. лв.

Договорът с община Доспат е за изграждане на инсталации за компостиране и за предварително третиране на битови отпадъци. Целта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране. Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 2150 тона годишно. Съоръжението за предварително третиране ще преработва 6400 тона смесено събрани битови отпадъци годишно. Според информация на МОСВ двете инсталации ще обслужват над 40 000 жители на територията на общините Доспат, Сатовча, Девин, Борино и Сърница.

Общият размер на инвестицията е близо 9,7 млн. лв. ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,3 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

15 000 тона по-малко отпадъци в Община Пловдив

Civi сигнал за замърсяване в Пловдив

С община Пловдив беше подписан договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци. Съоръжението е с капацитет 15 000 тона годишно и ще обслужва 345 000 жители. Дейностите на площадката за компостиране ще бъдат извършвани по начин, недопускащ замърсяване на околната среда.  Според екоексперти от министреството успешното изпълнение на проекта ще доведе до намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс.

Проектът е на стойност над 9 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 г. осигурява близо 6 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 19 месеца.

Няма коментари